top of page
Yamaha digital piano DGX660

Yamaha digital piano DGX660

  • 88 phím, có độ nặng giống đàn piano cơ
  • có thể mua có chân và pedal hoặc không
  • có bộ đệm theo tiêu chuẩn Yamaha được ưa dùng (kể cả chơi chuyên nghiệp)
  • có bộ âm sắc thay đổi đạt chuẩn Yamaha được ưa dùng (âm thanh của rất nhiều nhạc cụ)
  • Xem thêm (đã ngừng sản xuất)
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page