Yamaha JXT

Yamaha JXT

93, 490, 000 VND/ bộ (đã bao gồm VAT).

Có đặc điểm là âm thanh đặc thù của Yamaha, với hộp đàn truyền thống.